Защо Дигитално общество Монтана?
icon-img Развиваме дигитална индустрия в Монтана, като организираме курсове по програмиране и дигитален маркетинг.
icon-img Преподавателите ни са професионалисти-практици с амбиция да предадат своите знания и опит.
icon-img Подпомагаме местните бизнеси да разширят своите технически екипи и да се дигитализират.
Партньори
frgi-logo
vratsa-software-logo
net-surf-logo
net surf logo
mladejki-dom-logo
net-surf-logo
simp-logo
frgi-logo
vratsa-software-logo
net-surf-logo
net surf logo